Vallei van de drie beken, Deurne Diest

De vallei van de drie beken is een natuurgebied dat zich uitstrekt van de Paalse Plas tot in Molenstede, Diest. Het natuurgebied dankt z’n naam aan de drie beken die erdoorheen stromen, namelijk de grote beek, de middelbeek en de kleine beek. Het landschap is nat maar afwisselend, variërend van bossen, hooilanden en moerassen. Langs …